22° / 12° Muy nuboso con tormenta

Tràmits i gestions

Seu electrònica municipal. Tots els serveis, tràmits i informació pública de forma directa i clara

La Seu electrònica municipal és un punt d'accés únic que l’Administració de Cabó posa a disposició de la ciutadania i de les empreses per realitzar les gestions públiques, sense condicionaments horaris ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics. Aquest punt ha de proporcionar tota la informació necessària per poder realitzar els tràmits sense l’assistència del personal informador i des de qualsevol ubicació física. 

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i l’obligació de les empreses a relacionar-se amb l'Administració local per mitjans electrònics a través d’un punt d’accés general i, per tant, sorgeix la necessitat de creació de la Seu electrònica la qual ha d’assegurar la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen.

L'adreça electrònica de referència de la Seu electrònica és https://seu-e.cat/ca/web/cabo