31° / 15° Intervals de núvols

Finestreta Única Empresarial (FUE)

La FUE (Finestreta Única Empresarial) és un servei en línia mitjançant el qual els ajuntaments concentren la informació, les gestions i tràmits, serveis, i tota aquella altra informació que faciliti l'activitat econòmica de les empreses.

Dins de la FUE podreu trobar els tràmits i gestions en línia que ofereixen els ajuntaments (a través de gestions i tràmits), la Generalitat i l'Estat (a través del Canal Empresa) i la informació oficial (ordenances, normatives...) pròpia de l'Ajuntament.

Canal Empresa

Canal Empresa és un servei impulsat des de la Generalitat de Catalunya, adreçat a les empreses i emprenedors per tal de facilitar les gestions i tràmits de les empreses de nova creació, empreses en fase de consolidació i empreses en creixement i expansió. 

Quins serveis es poden trobar:

  • orientació sobre la creació d'activitats empresarials
  • assessorament sobre tràmits, constitució d'empreses, contractacions, ubicacions empresarials
  • informació sobre finançament i internacionalització
  • accés a tràmits i formularis

És un recurs més per tal de promoure el desenvolupament econòmic i el teixit productiu del territori. 

Cerca Guiada de Tràmits

La Cerca guiada de tràmits és una eina per a conèixer els tràmits necessaris per a desenvolupar qualsevol activitat econòmica.  

Aquesta eina serveix per identificar quins tràmits calen per a desenvolupar qualsevol activitat professional independentment de l'administració competent.

A partir del tipus d'activitat i la ubicació, l'eina genera una sessió de preguntes que cal respondre. El resultat del qüestionari és un informe detallat dels tràmits, l'ordre en què s'han de fer, el lloc, els requisits, els documents necessaris i les taxes que cal pagar. L'eina també permet recuperar les cerques fetes si es desa el codi de les sessions (cerques).

Amb la Cerca guiada de tràmits, l'ajuntament ofereix informació d'aquells tràmits necessaris per portar a terme l'activitat que no són de la seva competència. 

Tràmits associats amb la FUE Local