20° / 6° Intervals de núvols amb pluja

Pla de cooperació municipal per al finançament d'inversions dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022/2023

El Ple de la Diputació de Lleida, a la sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2022, va aprovar inicialment el Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023. L’acord esdevingué definitiu pel decret de Presidència 2022/2506, de 12 se setembre de 2022.


El Butlletí Oficial de la província de Lleida número 145, de 29 de juliol de 2022, va publicar l’aprovació definitiva del Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023.


El Decret de Presidència número 2022/2506, de 12 de setembre de 2022, es deixa constància de l’aprovació de la resolució del Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions als ajuntaments i EMD del territori de Lleida 2022-2023.

 

PROJECTE: Construcció de mur de contenció de la plaça de l'esglèsia románica

de Sant Serni de Cabó

Pressupost actuació:19.361,69 euros

Anualitat: 2022

Import subvenció: 19.341,77 euros

 

PROJECTE: Arranjament d'impermeabilització de l'entorn de l'edifici municipal

de Cabó

Pressupost actuació: 31.875,79 euros

Anualitat: 2022

Import subvenció: 31.875,79 euros

 

PROJECTE: Perforació pou profund a Comaldarena de Cabó

Pressupost actuació: 36.118,50 euros

Anualitat: 2022

Import subvenció: 36.118,50 euros

Amb la col·laboració de:

 diputacio-1024x512.jpg