14° / 6° Tapat amb pluja

Publicitat subvencions

Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida 2022 Aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, per a l’any 2022 La Junta Rectora de l’IEI a la sessió número 3, celebrada el 28 de juny de 2022, va aprovar inicialment el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2022. Les actuacions subvencionades pel municipi de Cabó són: Aplec dintre del Pla cultural 2022 Import subvencionat 770€ Amb la col·laboració de l’Institud d’Estudis Ilerdencs de Lleida i la Diputació de Lleida