22° / 12° Muy nuboso con tormenta

Política de privacitat

El titular del present lloc web és:

AJUNTAMENT DE CABÓ

CIF: P2507300H

PLAÇA ALCALDE JOSEP OBIOLS S/N CP 25794 CABÓ (LLEIDA)

EMAIL: ajuntament@cabo.ddl.net

Tots els continguts del lloc web de l’Ajuntament -que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.- són, bé propietat de l’Ajuntament, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Ajuntament  és propietat exclusiva de l’Ajuntament i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web de l’Ajuntament és del propi Ajuntament o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de l’Ajuntament o dels seus proveïdors.

L’Ajuntament i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de l’Ajuntament són marques protegides per l’Ajuntament. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de l’Ajuntament (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Ajuntament constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

L’Ajuntament es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, l’Ajuntament es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de l’Ajuntament com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i l‘Ajuntament no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. L’Ajuntament no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament, directament o indirectament, a través del web de l’Ajuntament.

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que l’Ajuntament inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que l’Ajuntament no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a l’Ajuntament no implica que aquest l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de l’Ajuntament es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats de l’Ajuntament.

L’Ajuntament exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de l’Ajuntament o de webs de tercers.

L’Ajuntament no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de l’Ajuntament.

El contingut del web de l’Ajuntament únicament és aplicable a territori espanyol.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és l’Ajuntament. El tractament de dades es realitza d’acord a les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els tractaments de dades que es realitzen des del web són:

Tractament

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Serveis i tràmits

Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzi. Les seves dades podran ser cedides a tercers segons les necessitats del servei i d’acord amb la legislació.

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, que es conservaran per a garantir el compliment de les competències i responsabilitat de l’Ajuntament.

Activitats

Tractarem les seves dades per a la gestió i organització de les activitats de l’Ajuntament. Les imatges de les activitats podran ser publicades per a la difusió de l’acte.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi celebrat l’activitat. Després d'això es conservaran com a part del registre històric de l’Ajuntament.

Bústia de contacte

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.

 

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment com a propi interessat o en qualitat de representat o tutor legal i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució dels serveis que ens ha demanat i l'aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

Per dur a terme les activitats i serveis de l’Ajuntament fem ús de serveis (Seu electrònica, hostatges del web, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques de empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.

  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Si desitja exercir els seus drets o conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament de Cabó. Plaça Alcalde Josep Obiols S/N 25794 Cabó (Lleida) o a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/cabo).

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ( www.apdcat.cat ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.