31° / 15° Intervals de núvols

Oficines municipals

Horari presencial

Horari de l'oficina municipal 

Dimarts tarda, de 17 a 19 hores (cita prèvia)

Per consultes a mail ajuntament@cabo.ddl.net

Per sol·licituds a través del web, per E-seu, administració electrònica

Pl. Alcalde Josep Obiols, s/n (25794) Cabó

Telf.: 973 383 320 / 973 353 112

SAT (Servei d'Assistència Tècnica - Secretaria)

Horari:  Dimarts i Dijous, de 09:00 a 14:00 hores (cita prèvia)

Lloc:  Consell Comarcal de l'Alt Urgell - Passeig Joan Brudieu, 15 -  (25700 - La Seu d'Urgell) 

Telf.: 973 353 112 /  Fax: 973 352 788

Jutjat de Pau

Jutge de Pau titular: Sr. Pedro Angrill Pagès

Jutgessa de Pau substituta: Sra. Dolors Boix Estragués 

Secretaria Jutjat de Pau

Dimarts de 17 a 19 hores (cita prèvia)

Pl. Alcalde Josep Obiols, s/n (25794) Cabó

Telf.: 973 383 320