22° / 12° Muy nuboso con tormenta

Inscripció d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat en el Registre censal

Inscripció d'animals de companyia en el registre censal municipal.

DILLUNS 09 JULIOL 2018

És un tràmit obligatori que han de fer les persones propietàries de gossos, gats, fures i altres animals salvatges en captivitat per inscriure'ls al Registre censal d'animals de companyia i animals salvatges en captivitat.

Què és important saber?

Prèviament a la inscripció en el Registre censal, cal que l'animal compleixi els requisits d'admissió, com ara estar identificat electrònicament amb un microxip homologat i haver obtingut el document sanitari que faciliten els veterinaris des del país d'origen del propietari o propietària de l'animal.

Recorda que cal actualitzar les dades censals quan l'animal canvia de domicili i donar-lo de baixa en cas de defunció.

A més, en els espais públics, els animals han de portar una placa identificadora adaptada al collar, on hi ha de constar el nom de l'animal i les dades de la persona responsable.

En el cas de posseir un gos considerat potencialment perillós, s'ha d'obtenir addicionalment la Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 

Per què és important sol·licitar-lo?

És obligatori inscriure els animals de companyia en el Registre censal per fomentar la seva tinença responsable i evitar les pèrdues i els abandonaments.

A banda, és un tràmit important, ja que:

  • En cas de pèrdua o robatori s'agilitzen els tràmits de recuperació de l'animal.
  • La devolució de l'animal perdut la pot fer directament la persona que l'ha trobat.
  • El Refugi supracomarcal d'Animals de Benabarre podrà posar-se en contacte immediatament amb les persones propietàries dels animals perduts i identificats

Qui l'ha de sol·licitar?

La presentació de la sol·licitud la de fer la persona propietària de l'animal, que ha de ser major d'edat, o una persona representant degudament acreditada.

Com s'ha de fer el tràmit?

El tràmit es pot fer per via telemàtica, a través de la seu-electrònica municipal, o de manera presencial a les oficines de l'Ajuntament.

La taxa associada a aquest tràmit és de 30,00 €.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Els tràmits solen canviar amb freqüència. Per això, únicament és aplicable el que disposa la normativa vigent en el moment de fer el tràmit en qüestió.