Divendres, 3 De Abril De 2020
Pl. Alcalde Obiols, 1, Cabó - 25794
Telèfon: 973383320 Fax: 973383320

Novetats

17/03/2020

Suspensió de terminis en els procediments administratius i de contractació pública municipals


Comunicació del consistori municipal sobre l'activitat administrativa.

El Govern de lEstat, en exercici de les facultats que li atribueix larticle 4, apartat b) de larticle 116.2 de la Llei Orgànica 4/1981, d1 de juny, dels Estats dAlarma, Excepció i Setge, ha aprovat el Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara lestat dalarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19.

Amb aquesta resolució sha decretat la suspensió de les actuacions i dels terminis processals en totes les jurisdiccions, és a dir, via judicial (Disposició addicional 2a del RD), la suspensió dels terminis administratius (Disposició addicional 3a del RD) i la suspensió dels terminis de caducitat i prescripció (Disposició addicional 4a del RD).

Per tot això, resten interromputs els terminis, amb efectes a partir del dia 14 de març de 2020, per a la tramitació dels procediments administratius i de contractació pública municipals (terminis de presentació dofertes, adjudicació, formalització, requeriment de documentació...), inclosos els terminis per recórrer en via administrativa i els terminis de caducitat i prescripció, a excepció dels procediments i resolucions que es refereixin a situacions vinculades als fets justificatius de lestat dalarma.

Aquesta interrupció afecta tant els procediments en tràmit en el moment de dictar-se el Decret com els iniciats amb posterioritat; així com, els contractes vigents amb el consistori que no es puguin executar de manera presencial o automàtica.

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial Decret o, si s'escau, les seves pròrrogues.

Així mateix, també es suspèn el procediment de licitació de lobra: Portada en alta daigua potable a Cabó. Font dels Aiguals- Dipòsit de Cabó del terme municipal de Cabó.

Aquest es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial Decret o, si s'escau, les seves pròrrogues.Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats
IWS

Mapa Web